Suositut tuoteryhmät

Purukoru-paketti

Purukorut

Purukoru lapselle

Purutuotteita on monenlaisia ja ne ovat suunniteltu vastaamaan lisääntyneeseen pureskelun tarpeeseen ja lasten keskittymisen tukemiseen. Lisääntynyt puremisen tarve on yleisempää aistisäätelynhäiriöstä kärsivillä ja muun muassa autistisilla lapsilla, mutta lieväasteisena sitä esiintyy paljon laajemmin eikä vaadi diagnoosia seurakseen. Osalla taipumus vähenee iän myötä, mutta joillakin pureskelun tarve jatkuu aina aikuisuuteen asti.

Koska purutuotteiden käyttäjät ovat yksilöitä erilaisine tarpeineen ja mieltymyksineen, on purutuotteita ja purukoruja joka lähtöön. Suosittujen tuotteiden joukkoon lukeutuvat pureskeltavat kaulakorut. Näiden etuna on, että tuote kulkee helposti mukana ja on aina kädenulottuvilla. Koulumaailmaan ja kotiläksyjen tekoon hyvä vaihtoehto on pureskeltava kynänpää. Tämä soveltuu erityisesti henkilöille, joilla kynä luonnostaan hakeutuu suuhun, kun tilanne vaatii keskittymistä. Pureskeltava kynänpää on toimiva vaihtoehto myös heille, jotka eivät halua mitään kaulansa ympärille.

Oikeaa tuotetta valitessa tulee pitää mielessä muutama asia. Osa on muodoltaan ja kooltaan suunniteltu niin, että yltävät vaivatta takahampaisiin asti. Tällaiset sopivat henkilöille, jotka mielellään työntävät esineet syvälle suuhunsa ja käyttävät takimmaisia hampaita pureskeluun. Etuhampailla pureskeleville tuotevalikoima on vielä laajempi, sillä melkeinpä kaikki tuotteet istuvat etuhampaiden väliin. Tuotteita on saatavilla eri vahvuuksilla, joten myös pureskelun intensiivisyys vaikuttaa valintaan. Pehmeämmät sopivat henkilöille, jotka tykkäävät purra, mutta eivät saa pureskelullaan toistuvasti tavaroita ja vaatteita rikki. Pehmeämmästä on yleensä hyvä aloittaa. Jos kuitenkin lähtökohtana on, että lapsi puree jatkuvasti esineitä rikki, voi olla hyvä aloittaa heti astetta kovemmalla tuotteella. Kaikista kovimmat ovat suunnattuja henkilöille, joiden pureskelu on intensiivistä ja ovat mieltyneet kovien esineiden puremiseen. Kun nämä kriteerit ovat huomioitu, valintaan vaikuttaakin enää lähinnä mieltymykset värin ja tuotteet ulkonäön suhteen!

ARK Therapeutic

ARK Therapeutic on yhdysvaltalainen perheyritys, joka jo kahdeksantoista vuoden ajan on suunnitellut ja tuottanut laadukkaita oraaliterapian tuotteita muun muassa puheterapeuttien ja lapsiperheiden iloksi. Heidän missionsa on ollut kehittää ratkaisuja, jotka tekevät elämästä helpompaa. Yritys sai alkunsa, kun erityislasten kanssa työskentelevä Debbie Lowsky havaitsi, että oraaliterapian tuotteiden saatavuus oli heikkoa eikä tiettyihin spesifeihin tarkoituksiin löytynyt apuvälineitä. Yhdessä insinöörimiehensä kanssa he löivät päänsä yhteen ja syntyi ensimmäinen tuote, ARK`s oral motor probe™, joka on kehitetty suun alueen toiminnan arviointiin ja kuntoutukseen. Väline on ikään kuin hammasharjan mallinen ja siinä on erilaisia pintoja, jotka antavat erilaisia tuntoaistimuksia. Se sopii myös puremisen harjoittamiseen. ARK`s probe™:n kehittämisen jälkeen huomattiin, että tämän antamat aistimukset eivät ole riittävästi kaikille lapsille. Näin päätettiin samaan muotoon lisätä värähtelytuntemuksia ja syntyi ARK's Z-Vibe®. ARK's Z-Vibe® on oraalimotoriikan kuntoutukseen tarkoitettu vibraattori, jonka tarkoituksena on lisätä sensorista tietoisuutta sekä oraalisten lihasten liikkuvuutta.

Näihin päiviin mennessä ARK on kehittänyt jo yli sata erilaista tuotetta, niin oraali- ja puheterapiaan, sensorisen intagraation terapiaan, hieno motoriikan, syömisen, juomisen ja puremisen harjoitteluun ja niin edelleen. Terapiavälineiden lisäksi valikoimat on laajentunut erilaisilla purukoruilla. Suosittu purukoru lapselle on ARK`s Krypto-bite®, joka muotonsa puolesta soveltuu niin etu- kuin takahampailla pureville. Se on tyylikkään näköinen ja värejä on saatavilla lukuisia. Kaulakoruista monen lapsen kaulaan tiensä on löytänyt myös ARK´s Brick stick®, joka taas muistuttaa lego-palikkaa ja nystyröiden ansiosta antaa suulle erilaisia aistimuksia. Rannekorujen suosikkeja ovat ARK`s Brick ja ARK`s Chewable bangle-rannekorut. Rannekoruja on saatavilla kahta kokoa ja sekä ranne-, että kaulakoruja löytyy kolmella eri kovuudella/jäykkyydellä. Pureskeltavia kynänpäitä löytyy ARK:lta muutamia erillaisia. Jo kaulakoruista tunnetuista Krypto-bite® ja Brick stick®-sarjoista on saatavilla myös kynänpäähän sopiva purutuote.

Uuden tuotteen kehittely on ARK:lla aina lähtenyt esille tulleesta ongelmasta, johon on yritetty löytää ratkaisu. Ongelma on tullut ilmi joko Debbien omassa työssä, tai heitä on lähestynyt ulkopuolinen terapeutti tai vanhempi pyytäen apua. Oraalisen motoriikan tuotteet ovat oiva apu lisäämään suun alueen aistimuksia, vahvistamaan suun lihaksia ja harjoittamaan puremista ja pureskelua. Niitä voi lisäksi käyttää estämään haitallista vaatteiden tai kehonosien pureskelua. Syy purutuotteen hankkimiselle voi olla keskittymisvaikeudet, adhd tai aistiyliherkkyys lapsella. Kaikki ARK:n tuotteet on, suunniteltu, tuotettu ja koottu Yhdysvalloissa. Tuotteet ovat lääketieteellisesti hyväksytty, BPA- ja PVC-vapaita, eivätkä sisällä ftalaatteja, lateksia tai lyijyä. ARK:in tuotteet ovat olleet tykättyjä niin lasten, vanhempien, kuin ammattilaistenkin parissa, eikä ihme. Nämä tuotteet ovat syntyneet tarpeesta ja niiden suunnittelu ja valmistus on yhä edelleen tämän yhdysvaltalaisen yrityksen sydämen asia!

Miksi lapsi pureskelee?


Autistinen lapsi ja/tai sensorisen integraation häiriöstä kärsivä reagoi ärsykkeisiin monesti poikkeavalla tavalla. Heille maailma voi näyttäytyä kovin erilaisena; valot saattavat tuntua kirkkaammilta, äänet kovemmilta, kosketus kivuliaalta ja niin edelleen. Tästä johtuen ärsykkeisiin reagointi voi olla poikkeavaa. Reaktio voi ulkopuolisista tuntua liialliselta tai päinvastoin, olla kovin laimea. Molemmat tavat reagoida aiheuttavat haasteita arkeen ja ovat ongelmallisia sekä henkilölle itselleen, että hänen läheisilleen. 

Aistimuksiin heikommin reagoivat vievät herkästi sormia ja tavaroita suuhunsa ja purevat niitä saadakseen enemmän sensorista palautetta suun alueelta. Pureskelu voi olla myös itsesäätelyn keino ja tapa rauhoittaa mieltä tai lisätä omaa keskittyneisyyttä. Joillekin se on keino vähentää stressaantuneisuutta. Tämä ”stressi” voi olla jännittyneisyyttä, turhautumista, väsymystä tai kiukkua. Pureskelu on lapsille yleinen keino stressin lievitykseen muutamasta syystä. Se on entuudestaan tuttu motorinen taito, aina löytyy läheltä jotain mitä voi suuhun laittaa ja lisäksi lapsi saa tilanteessa kontrolloida mitä hänen suuhunsa menee, mikä taas on jotain mitä monet lapset eivät usein saa itse tehdä. Ongelmalliseksi asian tekee, että suuhun eksyy useimmiten lähellä oleva asia tai esine, esimerkiksi oma käsi, hihansuu, paidankaulus tai kaukosäädin. Myös kynsien pureskelu on tavallista. Jatkuva pureskelu aikaansaa vaatteiden ja tavaroiden rikkoutumisen ja voi olla henkilölle itselleen haitallista, mikäli tapana on purra kynsiä tai rystysiä. Purutuotteiden avulla pyritään helpottamaan tätä ongelmaa. Purukorut ovat myös mainio stressilelu!

Proprioseptiikka auttaa meitä tunnistamaan kehomme asennon, nivelten liikkeen ja antaa meille palautetta sisältäpäin. Proprioseptiikan ansiosta liikkeemme ovat tarkoituksen mukaisia suhteessa aikaan ja paikkaan. Lapsilla, joilla proprioseptiikka ei toimi oikein ja jotka saavat vähäisesti palautetta kehon asennosta ja nivelten toiminnasta, on yleensä havaittavissa monenlaista poikkeavaa käyttäytymistä. He saattavat säntäillä esineitä tai seiniä päin, olla motorisesti kömpelöitä tai heillä voi olla vaikeuksia istua rauhassa ja keskittyä. Tällaiset lapset tarvitsevat runsaasti fyysistä aktiivisuutta ja harjoitteita, joiden avulla saavat enemmän proprioseptiikan kautta palautetta toiminnastaan. Jos tällaista ei riittävästi päivän mittaan tule, lapsi etsii muita itsesäätelyn keinoja. Pureskelu on tuttua ja aina löytyy jotain mitä suuhun laittaa, joten häiriö proprioseptiikassa voi näkyä lisääntyneenä pureskeluna.

Pienellä osalla ihmisistä esiintyy hyposensitiivisyyttä suun alueella. Tämä tarkoittaa, että aistimusten määrä, jonka he suun alueelta saavat, on vähentynyt. Jos mietit miten toimisit, mikäli sormissasi olisi alentunut tunto; todennäköisesti kompensoisit puristamalla esineitä tiukemmin, painamalla kovemmin tai etsisit eri tuntuisia tekstuureja, joita kosketella. Samoin toimii ne, joiden suun alueella on hyposensitiivisyyttä. Aistimuksia pyritään hakemaan esimerkiksi pureskelemalla kovaa tai rapeaa ruokaa, työntämällä suu täyteen, narskuttelemalla hampaita ja pureskelemalla muitakin, kuin syötäväksi tarkoitettuja.

Tuntotyyny Serina 2,2kg

Keskittyminen

Apuvälineet keskittymisen tueksi

Keskittyminen eli tarkkaavuuden säätely tarkoittaa kykyä kiinnittää huomio oleellisiin asioihin toiminnan kannalta. Saamme jatkuvasti tietoa ympäristöstämme ja oman kehon tuntemuksista. Ärsyketulva voi välillä olla kohtuuttoman suuri. Tarkkaavuuden avulla voimme säädellä mitä informaatiota otamme tietoiseen käsittelyyn. Jos tämä säätely epäonnistuu, kiinnitämme huomion epäolennaisuuksiin ja tärkeät asiat voivat jäädä huomiotta. Kouluympäristössä tämä tarkoittaisi tärkeiden oppien menemistä sivu suun.

Jos lapsella taas on tapana pureskella kynänpäätä tai paidan kaulusta keskittymistä vaativaan tehtävään paneutuessa, hän hyötyisi kaulassa roikkuvasta purukorusta tai pureskeltavasta kynänpäästä. Tällaista saa luvan kanssa jäystää! Purutuotteita suositellaan erityisesti autistisille lapsille, aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden-häiriöstä kärsiville (muun muassa add ja adhd) tai muuten vain ylivilkkaille lapsille, joilla on keskittymisvaikeuksia koulussa tai lapsille, joilla on lisääntynyt pureskelun tarve. Purutuotteet auttavat vähentämään haitallista vaatteiden, tavaroiden ja kynsien pureskelua. Ne ovat suunniteltu näyttämään tyylikkäiltä ja valmistettu turvallisesta ja myrkyttömästä materiaalista. Pureskelun lisäksi monet purutuotteet soveltuvat erinomaisesti hypisteltäviksi. Myös erilaiset hypistelytuotteet, kuten ARK Wingamaijigs ja stressilelut, niin sanotut fidgeting lelut, ovat tarkoitettu vireystilan säätelyyn ja ovat hyviä oppimisen apuvälineitä, erityisesti jos lapsella on motorista levottomuutta.

Lapsille, joilla pitkään paikallaan pysyminen vaatii ponnistelua, voi istuintyyny/tasapainotyyny tuolilla helpottaa opiskelua. Tyyny mahdollistaa huomaamattoman liikehdinnän omalla paikallaan ja lihasten aktivoituessa myös aivojen vireystaso paranee. Lisäksi keskivartalon lihasten tehdessä työtä huomaamatta ryhti kohenee ja selän toimintakyky paranee lisääntyneen liikehallinnan myötä.

Keskittymiskyky

Keskittymistaitojen valmiudet kehittyvät lapsesta aikuisuuteen saakka. Keskittymiseen vaikuttaa erityisesti kolme taitoa, joita kaikkia voi harjoitella ja kehittää. Nämä perustaidot ovat maltti, joustavuus ja tarkkaavuuden kohdentaminen. Nykylapset ovat aiempia sukupolvia taitavampia tarkkailemaan montaa asiaa samanaikaisesti ja reagoimaan nopeasti. Myös pitkäjänteisyyttä löytyy tilanteissa, joissa tarkkaavaisuutta täytyy kohdistaa pitkään moniin kohteisiin, kuten sosiaaliseen mediaan, peleihin ja televisio-ohjelmiin. Sen sijaa tarkkaavaisuuden suuntaamista myös sellaisiin asioihin, jotka eivät ole välittömästi palkitsevia, olisi hyvä harjoitella. Silloin nousee tärkeäksi maltti ja kyky pitää ylimääräiset ärsykkeet pois mielestä. Avoimissa oppimisympäristöissä menestyminen muodostuu haastavaksi, jos ei pysty sulkemaan pois ympäristöstä tulevia tarpeettomia ärsykkeitä.

Tammikuussa 2019 Ylen julkaisemassa opettajille teetetyssä kyselyssä kävi ilmi, että vastanneista opettajista kahdeksan kymmenestä uskoo oppilaiden keskittymisvaikeuksien lisääntyneen selvästi viimeisen viiden vuoden aikana. Opettajat arvelevat heikentyneen keskittymiskyvyn syynä olevan muun muassa runsas älylaitteiden käyttö ja jatkuva virikkeiden tulva. Liiallinen ärsykkeiden määrä lisää kognitiivista kuormitusta eikä mieli enää pysty keskittymään moneen asiaan yhtä aikaa. Lisäksi on todettu, että lapsilla keskittyminen heikkenee aikuista enemmän, jos taustahäly kasvaa. Kuulosuojaimet keskittymistä vaativien tehtävien aikana ovat iso apu monelle! Muillakin keinoin on koululuokissa mahdollista ottaa huomioon lapsen keskittymiskyvyn tukeminen. Aistiystävälliseksi rakennetussa luokkahuoneessa voi lattiana olla kokolattiamatto kolinaa estämässä, akustiikkalevyillä pyritään vähentämään kaikumista ja valaistuskin on mietitty tarkkaan. Aistiystävällisellä suunnittelulla pyritään tukemaan lasten vireystilaa, vähentämään stressiä ja levottomuutta. Erityisesti aistiyliherkkä lapsi hyötyy tällaisesta ympäristöstä.

Keskittymiskyvyn harjoittaminen

Keskittymiskykyä voi harjoittaa läpi elämän. Aikuisen on hyvä olla tukena ja kannustamassa lasta harjoittelussa. Ensimmäisenä tulisi tarkistaa, että perusasiat arjessa ovat kunnossa. Uni huoltaa aivoja ja jo yksi huonosti nukuttu yö vaikuttaa aivojen toimintakykyä heikentävästi. Myös univaje, joka kehittyy vähitellen, on haitallista. Univaje hidastaa reaktiokykyä, heikentää keskittymistä, tarkkaavaisuutta ja ongelmanratkaisutaitoja ja vähentää ajattelun joustavuutta. Lasten ja nuorten aivoissa kehittyy jatkuvasti uusia hermoyhteyksiä, sillä niiden kehitys on vielä kesken. Tämän takia uni on lapselle vieläkin tärkeämpää.

Lasten nukahtamisvaikeudet ovat kasvussa. Tämä käy ilmi koululaisille tehdyistä kyselyistä. Kouluikäisen lapsen univaikeudet ilmenevät tyypillisimmin nukahtamisen viivästymisenä. Suurella osalla haasteet ovat satunnaisia ja uni tulee helpommin parin huonosti nukutun yön jälkeen. Jos lapsi liikkuu riittävästi, syö säännöllisesti eikä ruutuaika ole kohtuuton, voi ongelmaan olla vaikea keksiä ratkaisua. Apu voi löytyä painopeitosta, joka auttaa rentoutumaan, rauhoittumaan ja näin ollen unensaanti helpottuu. Painontunne pienentää stressihormoni kortisolin tuotantoa, aktivoi melatoniinin eritystä ja lisää mielihyvähormonin tuotantoa. Painopeitto lapsella lisää turvallisuuden tunnetta ja on monesti tuntoaistin suhteen aistiyliherkille tavallista peittoa miellyttävämpi käyttää. Painopeittoja voidaan käyttää myös terapiavälineenä, levottomien jalkojen hoitoon ja muistisairaiden öitä rauhoittamaan.

Unen lisäksi ruokavaliolla on merkitystä. Jos ateriavälit venyvät pitkiksi, vireystilaa on vaikea pitää yllä. Sopiva määrä liikuntaa ja toisaalta rauhallista tekemistä ilman älylaitteita tukevat aivojen hyvinvointia ja edesauttavat levottoman lapsen rauhoittamista. Kun tämä pohja on kunnossa, seuraavaksi on hyvä miettiä ympäristön rauhoittamista. Ympäristöstä tulevat taustaäänet tai vieressä piippaileva älypuhelin on hyvä vaimentaa mahdollisuuksien mukaan. Osa lapsista hyötyy omasta rauhallisesti nurkkauksesta tai pesästä, johon saa esimerkiksi tyynyjen joukkoon asettua tehtäviä tekemään. Sylissä tai hartioilla oleva painolelu voi toimia rauhoittavana elementtinä ja sen silittely auttaa lasta keskittymään. Jos tehtävä, jonka parissa on tarkoitus työskennellä, on laaja, on rakennetta hyvä selkeyttää. Mieti yhdessä lapsen kanssa, miten tehtävän voi pilkkoa pienempiin osiin. Pitkäjänteistä työskentelyä on hyvä alkaa harjoitella jo varhaislapsuudessa pienissä erissä ja toistuvasti.

Vanhemman avulla lapsi voi kehittää keskittymistaitoja leikkien lomassa. Leikki voi olla pallon kopittelua, kirjan lukemista, lautapelin pelaamista, rentoutumis- ja tietoisuusharjoituksia tai tunnetaitojen harjoittelua. Rentoutumisharjoitukset voivat olla esimerkiksi aikuisen lukemia tarkoitukseen suunniteltuja tekstejä, joissa käytetään hyväksi mielikuvia. Muita vaihtoehtoja ovat muun muassa progressiiviset eli jännitys-rentoutus menetelmään pohjautuvat harjoitukset tai sadut, joihin yhdistetään kosketus. Mindfulness harjoittelussa taas pyritään havainnoimaan kehoa kokonaisuutena keskittyen esimerkiksi hengitykseen, kehontuntemuksiin tai ajatuksiin. Tietoisuustaitojen karttuessa lapsi oppii tunnistamaan kehollisia tuntemuksia eri tilanteissa ja oppii viivästyttämään toimintaa, johon on ollut taipuvainen (esim. huutaminen suuttuessa). Pitkäjänteinen mindfulness harjoittelu kehittää tarkkaavaisuutta, itsesäätelyä, sosiaalisia- ja vuorovaikutustaitoja sekä taitoa rauhoittua, palautua ja keskittyä.

Jos rentoutumis- tai mindfulness-harjoitukset eivät tunnu omilta, luonto tarjoaa mainion keinon elpymiseen. Lähimetsä tai puisto voi toimia hyvinvoinnin lähteenä ja lievittää stressaavan elämän vaikutuksia. Niin aikuisten, kuin lastenkin, stressitasot ovat alhaisempia jo viidentoista minuutin luontoaltistuksen jälkeen. Tutkimuksissa on saatu tuloksia siitä, että vuorovaikutus luonnon kanssa edesauttaa kognitiivista suorituskykyä. Rauhallinen ja kiireetön luontoympäristö toimii hyvänä vastapainona ärsykerikkaaseen kaupunkiympäristöön. Luonnossa äänimaisema on elvyttävä ja kuin huomaamattamme, alamme hengittämään rauhallisemmin ja syvempään. Hengityksen syventyminen jo itsessään rauhoittaa mieltä. Keskittymiskyvyn paranemisen ja tarkkaavaisuuden palautumisen lisäksi on todettu luovuuden lisääntyvän, muistin ja mielialan kohenevan sekä vastustuskyvyn kasvavan luonnossa vietetyn ajan jälkeen. Iso-Britanniassa tehdyssä tutkimuksessa, jossa oli 101 yläastetta mukana, pystyttiin osoittamaan selkeä yhteys luontokontaktien määrän ja käyttäytymisongelmien vähenemisen välillä. Lisäksi metsäretkellä lapsen fyysinen aktiivisuus kasvaa spontaanista ja liikkuminen on luonnostaan monipuolista. Ulkona tapahtuvissa leikeissä motoriset taidot karttuvat ja lapsi saa toteuttaa vapaammin itseään ja käyttää mielikuvitustaan. Tämä tukee terveen itsetunnon kehittymistä. Ei myöskään liene yllätys, että aktiivisen päivän jälkeen uni tulee helpommin ja unen laatu paranee. Kaiken kukkaraksi lapsena syntynyt luontoyhteys säilyy usein aikuisuuteen asti ja on lahja, jonka voimme lapsillemme antaa heidän hyvinvointinsa tueksi!

Painopeitto 3kg, Serina

Painotuotteet

Tuntoaisti

Tuntoaistijärjestelmä on aistijärjestelmistä laajin ja kehittyy ensimmäisenä. Sen vaikutukset ulottuvat niin fyysiseen, kuin psyykkiseen toimintaan. Tämä taktiilinen järjestelmä välittää aivoille tietoa tuntoaistireseptoreiden kautta saatavista ärsykkeistä kuten kivusta, lämpötilasta, kosketuksesta ja paineesta. Tuntoaistijärjestelmään kuuluu erotteleva ja puolustava järjestelmä. Erottelevan järjestelmän avulla pystymme erottelemaan tuntoaistiärsykkeen voimakkuutta ja sijaintia. Erotteleva järjestelmä kehittyy vähitellen lapsen kasvaessa. Puolustava järjestelmä varoittaa vaaroista ja on elintärkeä selviytymisen kannalta. Tämä järjestelmä heikkenee iän myötä, mutta voimakkaisiin ärsykkeisiin reagoiminen säilyy.

Syväpainetunto

Syväpainetunnolla tarkoitetaan tuntoreseptorien kykyä aistia ihoon kohdistuvaa painetta. Syväpainetunto perustuu erottelevan tuntoaistijärjestemän reseptorien aktivoitumiseen. Kevyt kosketus sen sijaan aktivoi puolustavan järjestelmän reseptoreita. Tästä johtuen osa kokee kevyen kosketuksen ärsyttävänä, kun taas voimakkaampi laajemmalle pinta-alalle kohdistuva paine rauhoittaa ja rentouttaa. Syväpaine edesauttaa lapsen keskittymistä ja järjestäytyneempää vuorovaikutusta ympäristön kanssa. Syväpainetuntemuksia tuottavia tuotteita ovat esimerkiksi painopeitot, painotyynyt/sylipainot ja painolelut.

Syväpaineaistimukset helpottavat joko liian voimakkaasti tai liian heikosti toimivaa lapsen tasapaino- ja liikeaistijärjestelmää. Jos tämä järjestelmä toimii heikosti, lapsi voi olla motorisesti levoton, hänen on vaikea pysyä paikallaan ja keskittyä. Painotuotteiden valikoimasta voi tällöin lapselle kokeilla sylipainoja kuten painoleluja tai painotyynyjä, jotka jäsentävät lasta ja laskevat korkeaa vireystilaa. Lapsi pystyy keskittymään tehtäviin paremmin, kun vireystila on optimaalinen. Painotuotteet mahdollistavat vahvaa syväpainetta sisällä olevan painorakeen avulla. Kooltaan ja painoltaan tuotteita on eri kokoisia riippuen muun muassa käyttäjän koosta ja käyttötarkoituksesta. Tikkiteamin valmistamat suloiset delfiini-painolelut ovat lapsille ja miksei aikuisillekin sopiva aistituote. Tämä painodelfiini on suunniteltu erityisesti lapsille, joilla on ADD, ADHD, ASD, keskittymisvaikeutta tai muuta levottomuutta. Se on valmistettu kestävästä kankaasta ja kestää pesun 60 asteessa. Painodelfiiniä saa kolmessa eri koossa. Toinen varsinkin lapsille suunniteltu painotuote on Tikkiteamin Painokämmen Händy, minkä avulla lapsi rauhoittaa, vaikka aikuinen ei olisikaan vierellä. Tuotetta voi käyttää rinnalla, selän tai pään päällä ja sen painoa voi säädellä helposti valuttamalla rakeita toiseen kohtaan. Painokämmen Händy™ on pehmeä ja hellä, sillä se on valmistettu fliis-kankaansta. Sen voi pestä 60 asteessa.

Painopeitot

Kaikki eivät syystä tai toisesta pysty rauhoittumaan yöunille tai nukkuminen on pätkittäistä. Syyn ei tarvitse olla lääketieteellinen vaan stressi, levottomuus tai yleinen ahdistus vaikeuttavat nukahtamista ja levollista unta. Uni huoltaa aivoja ja jo yksi huonosti nukuttu yö vaikuttaa aivojen toimintakykyä heikentävästi. Myös univaje, joka kehittyy vähitellen, on haitallista. Univaje hidastaa reaktiokykyä, heikentää keskittymistä, tarkkaavaisuutta ja ongelmanratkaisutaitoja ja vähentää ajattelun joustavuutta. Lasten ja nuorten aivoissa kehittyy jatkuvasti uusia hermoyhteyksiä, sillä niiden kehitys on vielä kesken. Tämän takia uni on lapselle vieläkin tärkeämpää. Kouluikäisten lasten univaikeudet ovat kasvussa. Painopeitot eli sensoriset peitot ovat helppo apu tähän ja ne sopivat melkein kaikille. Nimensä mukaisesti ne ovat painavia peittoja, jotka rentouttavat ja vähentävät stressin oireita, helpottavat unen saamista ja syvässä unessa pysymistä. Painopeitto tuo halauksen tunteen painautuessaan vasten nukkujaa. Painopeiton alla myös kehon rajojen tuntemus ja hahmottaminen onnistuu helpommin.

Painopeitto lapsella voi antaa avun esimerkiksi kasvukipuihin tai lapsen nukahtamisvaikeuksiin. Painopeittoa voidaan käyttää lapsilla, joilla on aistiyli- tai aliherkkyyksiä, aistihakuisuutta, autismia tai vaikka ADHD. Ylivilkas tai keskittymisvaikeuksista kärsivä lapsi voi saada avun painopeitosta, sillä sen tuottama syväpainetuntoaistimus auttaa lasta rauhoittumaan. Peiton "halaus" aiheuttaa mielihyvähormonien tuotannon lisääntymistä ja luo turvallisen olon. Kun valitsee lapselle peittoa, tulee ottaa huomioon, että se on riittävän kevyt, jotta lapsi itse pääsee peiton alle ja pois sieltä. Peittoa voi myös käyttää vain nukahtamisessa ja vaihtaa sen jälkeen tavalliseen peittoon. Käyttötarkoitus kannattaa ottaa huomioon peittoa valitessa. Peiton koko kannattaa valita oman painon mukaan. Yleisesti aikuisten painopeiton paino on n. 10–15% omasta painosta ja lasten 5-10 % lapsen painosta. Tikkiteam Oy on suomalainen tikkituotteiden asiantuntija, joka valmistaa painopeittoja lapsille. Laadukkaat peitot on täytetty tasaisesti therapygrain rakeilla, minkä ansiosta käyttäjä saa miellyttävän ja tasaisen painontunteen kehoaan vasten. 


Pomenia tunneseikkailukortit

Tunnetaidot

Mitä tunnetaidot ovat?

Tunnetaidoilla tarkoitetaan kykyä tunnistaa, ymmärtää ja säädellä omia tunteita sekä kykyä ilmaista tunteita hyväksyttävällä tavalla. Hyvät tunnetaidot ovat yhteydessä psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Päiväkodissa, koulussa, kaverisuhteissa ja elämässä muutenkin pärjäävät parhaiten ne lapset, joilla on hyvät tunnetaidot. Jos lapsi osaa ilmaista tunteensa sanoin ja tulee niin ymmärretyksi, hänen ei tarvitse käyttää väkivaltaa tai huutamista tunteiden ilmaisuun. Vanhemmilla on tärkeä rooli näiden taitojen oppimisessa, mutta oppia tulee arjessa myös koulussa sekä kavereiden kanssa. Lasten sosiaaliset taidot ja suhteet ovat tutkitusti parantuneet koulussa opetettujen tunnetaitojen ansioista, kun taas sosiaalinen ahdistuneisuus on vähentynyt. Tunnetaidot vaikuttavat moneen asiaan elämän eri vaiheissa. Niillä on vaikutusta mm. sosiaaliseen osaamiseen ja koulussa pärjäämiseen, auttamistaitoon, päihteiden käyttämiseen ja työuralla kehittymiseen. Lapsen tunnetaitojen kehittyminen alkaa varhaislapsuudessa ja jatkuu läpi elämän. Tunnetaitoja opetellaan joka päivä ja lapsen perhe sekä muut arjessa mukana olevat ihmiset auttavat lapsen kehitystä antamallaan palautteella. Lasten tunteet täytyy ottaa yhtä tosissaan kuin aikuistenkin ja kunnioittaa heidän tunteitaan.

Miten tunnetaitoja harjoitellaan?

Pieni lapsi ilmaisee tunteitaan itkemällä ja hymyilemällä. Aluksi heillä erottuu vain ääripäät tunteista, vauvoilla on joko hyvä tai paha olla. Kun lapsi kasvaa ja kehittyy, hän alkaa ilmaisemaan muitakin tunteita kuin iloa ja surua. Kun tunteita aletaan harjoittelemaan, etsitään niille nimiä, kuvaillaan kokemusta ja mietitään tunteelle syytä ja ilmaisua. Lapselle voi opettaa tunteen arvioimisen voimakkuutta erilaisten tunnemittareiden avulla. Apuna voi käyttää tunnetaitoihin erikoistuneita kirjoja kuten Fanni ja ihmeellinen tunnelämpömittari.

Vanhempien tulisi näyttää esimerkkiä tunteiden tunnistamisessa, ilmaisemisessa, säätelyssä sekä empatiakyvyssä. Vanhempia tarvitaan myös selventämään tunteiden syitä ja niistä aiheutuvia seurauksia. Kun keskustelee lapsen kanssa tunteista, hän oppii sanoja, joilla kuvata omia tunteitaan. Ensimmäinen steppi tunnetaitojen kehittymisessä on tunteiden tunnistaminen. Lapsi alkaa tunnistamaan tunteita, kun vanhempi sanoittaa niitä hänelle. Jos esimerkiksi kaupassa lapsi ei saa haluamaansa lelua ja heittäytyy maahan itkemään, voi aikuinen rauhallisesti sanoittaa hänelle, että "nyt sinua harmittaa, kun et saanut lelua.." Näin lapsi oppii tunnistamaan ja sanoittamaan arjessa vihaa, rakkautta, surua, iloa, kiukkua, kiintymystä, toivoa, turhautumista ja pettymystä. Vanhemmat voivat myös omia tunnetiloja kuvaamalla opettaa tunteiden tunnistamista. Äiti voi vaikka sanoa " nyt äiti on iloinen, kun siivosit lelut lattialta" tai "isää harmittaa, kun auto meni rikki..".

Seuraava tunnetaitojen kehitysvaihe on tunteiden ilmaiseminen sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla. Lapsen itsetunto kehittyy, kun hän osaa ilmaista tunteensa hyväksyttävällä tavalla ja tulee nähdyksi ja kuulluksi. Tunteiden ilmaisun avuksi voi ottaa kuvakortteja, sillä tunnetaitoharjoittelussa kuvilla on tärkeä rooli. Tunteet sinällään ovat abstrakteja ja siksi niitä on vaikea ymmärtää. Varsinkin, jos lapsella on sanallisessa ilmaisussa vaikeuksia, hänen on helpompi kuvakorttien avulla näyttää tunteensa.  Tunteisiin liittyviä ilmeitä voidaan myös piirtää paperille ja nimetä ne, näin samalla yhdistyy se, millainen ilme ja tunne liittyvät yhteen.

Tunteiden säätelyllä tarkoitetaan tunteiden hallintaa ja itsehillintää. Tunteiden säätely on kykyä pilkkoa tunteita pienemmiksi paloiksi, niin ettei niistä tule ylivoimaisia. Tunteiden säätelemättömyydestä voi aiheutua suuria tunteenpurkauksia, voi joutua tunteiden vietäväksi tai rypeä liian kauan vaikeissa tuntemuksissa. Kun lapsi osaa säädellä omia tunteitaan, hän saa paremman minäkuvan, lisää itseluottamusta sekä lisää mahdollisuutta toimia tavoitteellisemmin.

Tunnetaitojen opettelussa tärkeää on tunnerehellisyys. Tämä tarkoittaa sitä, että näytetään aidot tunteet eikä yritetä piilottaa niitä. Lapset ovat luonnostaan tunnerehellisiä, mutta voivat vääränlaisissa olosuhteissa oppia piilottelemaan tunteitaan. Lasten tulisi saada näyttää kaikki tunteensa eikä mikään tunne saisi olla kielletty. Kun aikuinen näyttää tai ilmaisee aidot tunteensa, hänen on kuitenkin hallittava tunnereaktionsa. Kun aikuinen näyttää aidot tunteensa muille, lapselle tulee luottamus siihen, mitä toinen sanoo. Lapsi tulee toimeen kaikenlaisten tunteiden kanssa ja hän saa itsestään ja elämästään hyvän kuvan, kun hän on saanut käsitellä erilaisia tunteita.

Vihan ja kiukun tunteiden näyttäminen on yhtä tärkeää, kuin vaikka ilon ja rakkauden näyttäminen. Vihan tunteen näyttäminen on lapselle suojakeino puolustaa itseään ja vaatia oikeudenmukaisuutta. Näissä tilanteissa vanhemmilta vaaditaan rauhallisuutta ja kykyä hallita omat tunteensa. Vanhempi ei saa säikkyä kielteisiäkään tunteita, vaan lapsi tarvitsee aikuisen tukea tilanteessa, jotta tuntee olonsa turvalliseksi. Lapsen täytyy saada tuntea olevansa merkityksellinen, oli hän sitten hyvällä tai huonolla tuulella. Kun lapsi on vihainen, täytyy tilanne ensin rauhoittaa ja puhua sen jälkeen tapahtuneesta. Rajujen tunteenpurkausten varalle vanhemmat voivat etukäteen miettiä, miten tilanteessa toimitaan. Välillä vanhempi ei itsekään pysy rauhallisena lapsen kiukkupuuskan aikana, mutta tärkeää on pyytää lapselta rauhoittumisen jälkeen anteeksi.

Lapsen tulee saada pettymyksen ja turhautumisen tunteita, kuitenkin niin, että hän tuntee olevansa hyväksytty sellaisena kuin on. Lapsesta tulee joustava ja hän pystyy käyttäytymään kunkin tilanteen mukaisesti, kun hänen pettymysten sietokykynsä kasvaa. Tämän taidon avulla sosiaalinen elämä on helpompaa. Jokainen perhe voi yhdessä sopia, millaisia keinoja lapset voivat käyttää purkaessaan pettymyksiä, mutta tärkeää on, että kotona saa purkaa näitä tunteita. Lapselle voi tarjota lohdutusta ja syliä. Hänen tunteitaan ei saa vähätellä eikä tuomita.

Apua tunnetaitojen harjoitteluun

Tunteiden käsittelyssä apuna voi käyttää tunteita käsitteleviä satukirjoja, joiden avulla lapsi voi käsitellä tunnetta kirjan hahmojen tunteena, erillään itsestään. Hyviä kirjoja tukemaan tunnetaitojen oppimista ovat Julia Pöyhösen ja Heidi Livingstonen kirjoittamat Fanni-kirjat. Niissä seikkailee ihana Fanni-norsu, joka kirjoissa opettelee tunnistamaan ja nimeämään tunteita sekä säätelemään niitä. Bestseller Fanni ja suuri tunnemöykky kertoo siitä, kuinka Fannin valtaa tunne, jota hän ei tunnista. Hän luulee, että hänessä on jotain vikaa, koska tuntee niin. Äidin antaman tehtävän avulla Fanni huomaa, että tunteita on kaikilla ja niitä on erilaisia. Toinen tunnetaitokirja edellä mainituilta kirjailijoilta on Bestseller Fanni ja ihmeellinen tunnelämpömittari. Tässä kirjassa Fanni ystävineen löytää nuupahtaneen kukkatarhan ja he yrittävät pelastaa kukat puiston tunnelämpötilaa säätelemällä. Tarinassa Fanni huomaa, että päivän aikana koetaan tunteita pettymyksestä iloon ja, että tunteiden voimakkuutta voi oppia säätelemään. Fanni-sarjan kirjat opettavat lapsille tunnetaitoja ja taitoja säädellä tunteita. Ne sopivat 4-7-vuotiaille ja kaikki kirjat sisältävät lämminhenkisen tarinan, kasvattajalle ja vanhemmalle tunnetaidoista kertovan osuuden sekä harjoituksia lapsen kanssa tehtäväksi kotiin ja päiväkotiin. 

Kirjojen lisäksi Julia Pöyhönen ja Heidi Livingston ovat suunnitelleen Fanni tunnetaitokortit, joiden avulla tunnetaitojen opettelu lapsen kanssa on mukavaa ja helppoa. Tunnetaitokorttien avustuksella lapset tutustuvat tunteisiin ja niiden tarkoitukseen. Niiden avulla lapset voivat pohtia omia kokemuksiaan tunteista sekä oppivat konkreettisia keinoja tunteiden säätelylle. Korttien kanssa lapsi pystyy myös harjoittelemaan toisen asemaan asettumista sekä ratkaisemaan ongelmia. Tunnetaitoja päiväkodissa, koulussa sekä kotona voi opetella näiden korttien tehtävien avulla joko kahdestaan lapsen kanssa tai isommassa ryhmässä. Fanni-sarjan valloittavan kuvituksen on tehnyt Linnea Bellamine.

Uudet tuotteet

Painopeitto 4-6kg, Serina

Painopeitto 4-6kg, Serina

Uusi
255,00 €
Painopeitto 3kg, Serina

Painopeitto 3kg, Serina

Uusi
Alkaen 250,00
Jatkettava painokäärme Serina

Jatkettava painokäärme Serina

Uusi
Happy Cube pulmakuutiot

Happy Cube pulmakuutiot

17,90 €
Tangle Fuzzies Jr. Keskittymislelu

Tangle Fuzzies Jr. Keskittymislelu

11,90 €
Twiddle keskittymislelu pimeässä hohtava

Twiddle Keskittymislelu

13,90 €
Fanni ja rento laiskiainen

Fanni ja rento laiskiainen

21,90 €
70 x 80cm

Lasten painopeitto 2kg, Serina

Alkaen 85,00
Tuntotyyny Serina 2,2kg

Tuntotyyny Serina 2,2kg

49,90 €
Hernepussi Hemmonen

Hernepussi Hemmonen

Alkaen 8,90
Painokäärme Serina

Painokäärme Serina

Alkaen 40,00
Kehosukka Serina

Kehosukka Serina

Alkaen 55,90
Tuntotuubi Serina

Tuntotuubi Serina

57,90 €
Keskittymislelu ARK Wingamajigs™

Keskittymislelu ARK Wingamajigs™

13,90 €
Pomenia tunneseikkailukortit

Pomenia tunneseikkailukortit

29,90 €
Pomenia satujoogakortit

Pomenia satujoogakortit

29,90 €
Purukoru-paketti

Purukoru-paketti

35,90 €
Lasten kuulosuojaimet - Hushee™

Lasten kuulosuojaimet - Hushee™

24,90 €

Suosituimmat

ARK Brick Stick® purukoru

ARK Brick Stick® purukoru

18,90 €
ARK Krypto-Bite® purukoru

ARK Krypto-Bite® purukoru

16,90 €
Sini-vihreä

Tangle Classic Jr. Keskittymislelu

8,90 €
ARK Krypto-Bite® kynänpää

ARK Krypto-Bite® kynänpää

9,90 €
ARK Brick Stick® kynänpää

ARK Brick Stick® kynänpää

11,90 €
Purukoru-paketti

Purukoru-paketti

35,90 €
ARK Brick rannekoru

ARK Brick rannekoru

14,90 €
Keskittymislelu ARK Wingamajigs™

Keskittymislelu ARK Wingamajigs™

13,90 €

Aistipuu - Tuotteita lasten keskittymisen ja oppimisen tueksi

Tunnetaidoilla tarkoitetaan kykyä tunnistaa ja säädellä omia tunteita sekä kykyä ilmaista tunteita hyväksyttävällä tavalla. Lapsi, jolla on hyvät tunnetaidot, pärjää paremmin sosiaalisissa suhteissaan ja elämässä muutenkin. Tunnetaitojen kehittyminen alkaa ennen kouluikää ja jatkuu läpi elämän. Vanhemmilla on tärkeä rooli näiden taitojen opettamisessa, mutta myös koulussa ja päiväkodissa tunnetaidot vahvistuvat ammattitaitoisten kasvattajien tukemana. Julia Pöyhösen ja Heidi Livingstonen ihastuttavien Fanni-tunnetaitokorttien avulla lapsen tunnetaidot kehittyvät helposti ja huomaamatta. Tunnetaitokorttien avustuksella lapset tutustuvat tunteisiin ja niiden tarkoitukseen. Korttien kanssa lapset voivat pohtia omia kokemuksiaan tunteista, oppia konkreettisia keinoja tunteiden säätelylle ja harjoitella toisen asemaan asettumista. Fanni-sarja on suunniteltu erityisesti 4-7-vuotiaille ja siihen lukeutuu myös valloittavat satukirjat, joiden avulla lapsi voi käsitellä tunteita kirjan hahmojen tunteina, erillään itsestään. Fanni ja suuri tunnemöykky on kirja joka kertoo, kuinka Fannin valtaa tunne, jota hän ei tunnista. Fanni tuntee itsensä vialliseksi, kunnes äidin antaman tehtävän avulla oivaltaa, että kaikilla on monenlaisia tunteita. Toinen suosittu tunnetaitokirja edellä mainituilta kirjailijoilta on Fanni ja ihmeellinen tunnelämpömittari. Tässä kirjassa Fanni-norsu ystävineen löytää nuupahtaneen kukkatarhan, jota yrittävät pelastaa puiston tunnelämpötilaa säätelemällä. Tarinassa Fanni huomaa, että päivän aikana koetaan tunteita pettymyksestä iloon ja että tunteiden voimakkuutta voi oppia säätelemään. Ala-asteikäisille lapsille tunnetaitojen opetteluun hyvä kirja on Tunnehetket – ilman tunteitasi et olisi sinä. Kirja auttaa tunnistamaan omat tunteet ja keskustelemaan niistä toisten kanssa. Tavoitteena on, että lapsi oppii kanavoimaan tunteitaan niin, että pysyy omana itsenään eikä ajaudu tunteiden vietäväksi.

Keskittymistaitojen valmiudet kehittyvät lapsesta aikuisuuteen saakka. Keskittymiseen vaikuttaa erityisesti kolme taitoa, joita kaikkia voi harjoitella ja kehittää. Nämä perustaidot ovat maltti, joustavuus ja tarkkaavuuden kohdentaminen. Keskittymisvaikeudet ovat opettajille teetetyn kyselyn mukaan kasvussa. Koulumaailmassa yritetään alati löytää ratkaisua lasten keskittymiskyvyn tukemiseen. Heikentyneen tarkkaavaisuuden taustalla arvellaan olevan muun muassa runsas älylaitteiden käyttö ja virikkeiden tulva. Näiden vähentämisen lisäksi lapsen keskittymistä voidaan tukea apuvälineillä. Motorisesti levoton lapsi saattaa hyötyä tasapainotyynystä tuolilla tai erilaisista ”fidget leluista”, kuten Tangle Classic ja Grazy Junior tai Tangle Palm Metallic -hypistelylelusta.

Purutuotteet ovat suunniteltu vastaamaan lisääntyneeseen pureskelun tarpeeseen, jota esiintyy yleisemmin aistisäätelynhäiriöstä kärsivillä ja muun muassa autistisilla lapsilla, mutta lieväasteisena kenellä tahansa. Osalla taipumus vähenee iän myötä, mutta joillakin pureskelun tarve jatkuu aina aikuisuuteen asti. Pureskelu on lapsilla yksi itsesäätelyn keinoista ja tapa lisätä keskittymistä tai rauhoittaa mieltä. Joillekin se on keino vähentää stressaantuneisuutta. Purutuotteesta voi hyötyä niin ylivilkas lapsi, kuin aistiyliherkkyydestä kärsivä. Purutuotteita on monenlaisia, mutta koululaisten keskuudessa suosituimpia ovat erilaiset purukorut ja pureskeltavat kynänpäät. Molemmat kulkevat vaivatta mukana ja ovat aina käden ulottuvilla esimerkiksi koulussa tai läksyjä tehdessä. ARK Therapeuticin Krypto-bite® ja Brick stick® purukorut soveltuvat sekä etu- että takahampailla pureville ja kaikenlisäksi näyttävät tyylikkäiltä!

Sensorisen integraation teoria on erityisesti keskittynyt kolmeen lähiaistijärjestelmään; proprioseptiiviseen, vestibulaariseen ja taktiiliseen aistijärjestelmään. Aistien tulee toimia hyvin yhdessä, jotta aistimuksiin reagointi olisi tehokasta ja toimintamme tarkoituksenmukaista. Aistijärjestelmien kehitys lapsella alkaa jo kohdussa ja jatkuu läpi lapsuuden. Aistisäätelyprosessien häiriöiden tavanomaisia oireita ovat aistiali- tai aistiyliherkkyydet. Aistiyliherkkyys lapsella saa hänet välttelemään tiettyjä ärsykkeitä ja aliherkkyydestä kärsivät lapset hakevat niitä. Yliherkästi kosketukseen reagoivat saattavat kokea vaatteen päällään inhottavan tuntuiseksi tai eivät siedä peiton hipaisua ihoaan vasten. Painopeitto tällaisella lapsella tuntuu yleensä miellyttävämmältä ja vähentää nukahtamisvaikeuksia. Lapsi, joka alireagoi tuntoaistimuksiin, koskettelee kaikkea ja kaikkia. Hän voi hakea voimakkaita tuntoaistimuksia lyömällä itseään, pureskelemalla esineitä tai juoksemalla seiniä päin. Tällaiset lapset tarvitsevat runsaasti fyysistä aktiivisuutta ja harjoitteita, joiden avulla saavat enemmän proprioseptiikan ja muiden aistijärjestelmien kautta palautetta toiminnastaan. Aistimuksiin alireagoivalle lapselle voi painotuotteiden valikoimasta kokeilla sylipainoja kuten painoleluja. Syväpainetunto aktivoi erottelevan tuntoaistijärjestelmän ja laajemmalle pinta-alalle kohdistuva paine rauhoittaa ja rentouttaa lasta.

Ajankohtaista

Ostoskorisi on tyhjä

Suodata tuotteita

Toimitusehdot

Nämä toimitus- ja palautusehdot ovat voimassa 1.9.2020 alkaen.

Verkkokauppa

Seuraavat säännöt ja ehdot koskevat Aistipuu -verkkokauppaa ja sivustoa www.aistipuu.fi. Tilaamalla tuotteita Aistipuu-verkkokaupasta, hyväksyt alla olevat ehdot. Tilaajan tulee olla vähintään 18-vuotias ja hänen tulee olla kirjattuna Suomen väestörekisteriin. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. Aistipuu pidättää oikeuden hintojen ja toimituskulujen muutoksiin sekä oikeuden päivittää, peruuttaa ja tehdä muutoksia sivuston ehtoihin ja sääntöihin siitä erikseen ilmoittamatta. Tilauksiin sovelletaan niitä sääntöjä ja ehtoja, jotka ovat olleet voimassa tilauksen tekohetkellä.

Tilaaminen

Tilauksia voi tehdä ainoastaan verkkosivujen kautta. Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Tilatessasi verkkokaupasta sinun edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin toimitus- ja palautusehtoihin.

Maksaminen ja maksutavat

Tuotteen kauppahinta määräytyy tilausajankohtana verkkokaupassa ilmoitetun hinnan mukaan. Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan. Hyväksymällä nämä ehdot suostut siihen, että laskut ja muut tositteet lähetetään yksinomaan sähköisessä muodossa. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme mahdollisuuden verkkolaskuun tai pdf-laskuun. Olethan tällöin yhteydessä sähköpostitse: asiakaspalvelu@aistipuu.fi

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 020 718 1830
www.paytrail.com

Tilaus- ja maksuvahvistus

Tilausvaiheen lopuksi painiketta "Tilaa" painamalla, teet sitovan tilauksen ostoskorissasi olevista tuotteista. Lähetämme tilausvahvistuksen sähköpostiisi välittömästi, kun tilauksesi on rekisteröity. Tarkasta aina tilausvahvistuksen sisältö. Jos sinulla on kysyttävää, ota heti yhteys asiakaspalveluumme. Säästä tilausvahvistus, mikäli joudut ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun. Tarkasta aina, että paketin sisältö täsmää tilausvahvistuksessa olevien tuotteiden kanssa.

Asiakaspalveluumme saat yhteyden lähettämällä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@aistipuu.fi

Toimitustavat ja -kulut

Toimituskulut sisältävät postituskulut ja ovat alkaen 4,90€. Esitämme ostoskorissa arvion tulevista toimituskuluista ensisijaisen käytössä olevan toimitustavan mukaan. Tarkat toimituskulut näet valittuasi tilaukselle haluamasi maksu- ja toimitustavat. Käytössä olevat toimitustavat riippuvat ostoskorin sisällöstä ja yhteispainosta. Voit valita kassalla käytössä olevista toimitustavoista sinulle parhaiten sopivan vaihtoehdon, jonka yhteydessä tarkka toimituskulu on esitetty.


Toimitusaika

Yleisimmät toimitusaikamme Suomeen vaihtelevat tilauksesta ja toimitustavasta riippuen. Poikkeukset toimitusaika-arvioihin on kerrottu ja mahdollisista viivästyksistä ilmoitetaan teille välittömästi tilaamisen jälkeen. Aistipuu pyrkii lähettämään tilaukset 1-3 arkipäivän sisällä tilauksesta. Aistipuu ei takaa verkkokaupan tuotteiden saatavuutta kaikissa tilanteissa. Mikäli tuotetta ei pystytä toimittamaan, maksamasi hinta hyvitetään ilman aiheetonta viivytystä. Mikäli jotain tilauksen tuotteista ei ole saatavilla, Aistipuu ilmoittaa tästä asiakkaalle ja toimittaa vain saatavilla olevat tuotteet. Tällöin asiakkaalle hyvitetään toimittamatta jääneet asiakkaan maksamat tuotteet.

Aistipuu ei vastaa viivästysten aiheuttamista välillisistä haitoista.

Palautusehdot

Sinulla on oikeus peruuttaa sopimus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta. Peruuttamisaika loppuu 14 päivän kuluttua siitä, kun olet saanut tilaukseen kuuluvan viimeisen tuotteen haltuusi. Peruuttamisoikeutta käyttääksesi sinun on ilmoitettava meille sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@aistipuu.fi päätöksestäsi peruuttaa sopimus. Palautettavien tuotteiden täytyy olla käyttämättömiä, pakkausten tulee olla avaamattomia, alkuperäisten etikettien ja hintalappujen tulee olla paikoillaan ja tuotteiden täytyy olla myyntikuntoisia. Jos tuote on tullut sen käyttämisen tai käsittelyn johdosta myyntikelvottomaksi, asiakas vastaa tavarasta sen koko arvolla. Painotuotteet (kaikki TikkiTeam Oy:n tuotteet) ovat hygieniatuotteita, joilla ei ole palautusoikeutta. Palautuksista, joista on sovittu etukäteen sähköpostitse Aistipuun kanssa, ei peritä palautuksesta aiheutuvia postituskuluja. Asiakkaan on lähetettävä tavarat takaisin viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Maksunpalautus suoritetaan asiakkaalle sillä maksutavalla, jota asiakas on käyttänyt alkuperäisessä liiketoimessa, ellei myyjän ja asiakkaan välillä ole toisin sovittu. Asiakkaalle ei aiheudu maksunpalautuksesta erillisiä kustannuksia. Aistipuu verkkokauppa voi pidättäytyä maksujen palautuksesta, kunnes palautettava tavara on vastaanotettu tai asiakas on osoittanut lähettäneensä tavaran takaisin.

Lunastamaton paketti

Lunastamatta jättäminen ei ole sama asia kuin palautus tai peruutus. Lunastamatta jätetystä paketista, josta ei ole tehty erillistä peruutusilmoitusta, perimme sekä toimitus- että palautuskustannukset.

Ongelmatilanteet

Mikäli tuote on kadonnut tai vioittunut kuljetuksen aikana tai se ei muuten vastaa tilaustasi, tulee sinun ilmoittaa virheestä viimeistään 14 päivän kuluessa kirjallisesti Palautusehdot -kohdassa mainittuun osoitteeseen. Jos paketti on selvästi vaurioitunut kuljetuksessa, sinun täytyy tehdä välittömästi asiasta reklamaatio valitsemanne toimitustavan kuljetusyhtiölle.

E-materiaali

Tämä kohta koskee ainoastaan Feelies tunnetaito e-materiaalia. Materiaalin käyttöoikeus on henkilökohtainen. Käyttöoikeuden voi ostaa myös organisaatiossa ryhmälle/luokalle (1 ryhmä = max. 25 lasta). Mikäli useampi ryhmä haluaa käyttää materiaalia, tulee kaikille ryhmille hankkia materiaalin käyttöoikeus. (Tilaaminen laskulla ja tarjouspyynnöt: otathan yhteyttä asiakaspalveluumme asiakaspalvelu@aistipuu.fi)

Käyttöoikeus oikeuttaa kopioimaan, tulostamaan ja laminoimaan kuvia ja käyttämään niitä esimerkiksi kaulanauhassa, ryhmätilan tai luokkahuoneen seinällä sekä paperisen kopion antamiseen lapsien, asiakasperheiden tai samassa työtiimissä (esim. samassa päiväkotiryhmässä tai luokassa) kanssasi työskentelevien (esim. avustajien) käyttöön.

Sähköisen pdf-tiedoston edelleen lähettäminen ja edellä kuvattua laajempi materiaalin jakaminen (esimerkiksi materiaalin antaminen kollegoille, joilla ei ole materiaaliin käyttöoikeutta, kopioitavaksi) on kiellettyä ja tekijänoikeusrikkomus.

Tuote on ladattavissa sähköpostitse 1-3 vuorokauden sisällä lähetettävän kuitin linkistä. Latauslinkit ovat voimassa kuusi kuukautta ostotapahtuman jälkeen. Sähköpostin latauslinkki sisältää kolme latausta. Kun kolme latausta on täynnä, käytössä olevalla latauslinkillä ei voi enää ladata tuotteita. Tallenna tuote siis kovalevyllesi tms. käyttöä varten.

Sähköisellä tuotteella (e-kirja), joka on kokonaan asiakkaan hallussa heti ostotapahtuman jälkeen, ei lähtökohtaisesti ole palautusoikeutta. Mikäli kuitenkin olet tyytymätön tuotteeseen, olethan yhteydessä meihin: asiakaspalvelu@aistipuu.fi.

Ostoskoriin käytetyt lahjakortit